Nova pàgina web

Com el moviment de Salvem el bosquet està tenint una repercussió elevada, no només a nivell de barri sinó a nivell de ciutat, ens decidim a plasmar totes les activitats en una plana web. Per poder facilitar el coneixement de la mateixa encara que no es disposi de Xarxes Socials.

Estem en contacte i a continuar treballants

Gràcies a Masqueit per cobrir les despeses d’aquest pàgina web